Faze Zaveslaja

od strane | феб 12, 2024 | Plivačke tehnike | 0 Komentara

 1. Ulazak ruke u vodu (entry)
 2. Hvatanje vode (catch)
 3. Provlačenje ruke kroz vodu, odnosno povlačenje vode (pull)
 4. Izlazak ruke iz vode (exit)
 5. Vraćanje ruke u početni položaj (recovery)

Kraul

 1. Ruka ulazi u vodu daleko ispred ramena, može ući tik do ili malo šire od uzdužne ose tela, ali nikako je ne prelazi. U vodu prvo ulaze prsti, pa šaka, zatim podlaktica pa ostatak ruke.
 2. Voda se hvata podlakticom i šakom. Hvata se što ranije (early catch) i to tako da lakat ostane u vertikalnoj poziciji (high elbow).
 3. Od hvatanja vode pa do završetka povlačenja lakat trreba da je u vertikalnoj poziciji u odnosu na šaku jer na taj način delujemo na najveću vodenu masu i ostvarujemo najveću silu. Svako guranje vode treba da bude ka petama, bez rasipanja energije.
 4. Ruka izlazi iz vode čim je završena faza vučenja, pokušavamo da budemo što efikasniji sa utroškom energije.
 5. Ruka se može vratiti u početni položaj na više načina: može biti opružena, može se savijati u laktu više ili manje i šaka može prolaziti bliže ili dalje u odnosu na rame. Sve varijacije su dozvoljene i zavise od građe plivača i discipline koju pliva.

Delfin

 1. Ruke ulaze u vodu istovremenon nešto uže ili u širini ramenam zavisno od stila plivanja. U vodu prvo ulaze šake.
 2. Isto kao kod kraula, iniciramo rano hvatanje vode i položaj visokog lakta
 3. Postoje 2 varijante provlaka: „peščani sat“ (kada ruke ulaze nešto šire i prave putanju koja liči na peščani sat) i „ključaonica“ ili „osmica“ kada ruke ulaze u vodu nešto uže i putanja podseća na broj 8. Voda se povlači šakama i podlakticama. Pull se završava ispod kukova.
 4. Imamo 2 varijante završetka zaveslaja. Klasičan kada povučemo vodu do kraja i „early release“ kada se zaveslaj nešto skrati i ruke izlaze ranije (zamislite kao da prsnete vodu u stranu) druga varijamta se koristi kada želimo da povećamo frekvenciju zaveslaja.
 5. Recovery kod delfina je uglavnom sa potpuno opruženim rukama, mada je bilo nekoliko vrhunskih plivača koji su držali laktove blago savijenim da bi po ulasku ruke u vodu što ranije ostvarili dobar catch.

Leđno

 1. Ulazak ruke u vodu je sličan kao kod kraula, blizu uzdužne ose tela. Ruka je potpuno opružena, šaka okrenuta ka spolja, u vodu prvo ulazi mali prst.
 2. Voda se hvata šakom i podlakticom tako što se savija u laktu, a lakat i šaka čine jedan segment. I kod leđnog se trudimo da imamo early catch, dok poziciji high elbow takođe imamo, ali je zamislimo podlaktica paralelna sa površinom vode pa položaj lakta nije vertikalan u odnosu na šaku već horizontalan.
 3. Šaka pravi putanju slova „S“ tako što se na samom kraju okrene i gura vodu direktno ka petama.
 4. Ruka se vraća potpuno opružena uz jaku rotaciju tela oko uzdužne ose.

Prsno

 1. Ruke ulaze u vodu skupljene, dlanovi su okrenuti ka unutra da bi se pravio što manji otpor vode. Guraju se pravo napred.
 2. Catch se inicita što ranije, sa pozicijom visokog lakta. Širina može varirati zavisno od građe plivača i tehnike i discipline koja se pliva.
 3. Pull počinje čim se voda uhvati i ide samo dotle dok je lakat u visokoj poziciji i voda se gura ka stopalima. Čim se prođe ovaj položaj, a obično je u visini ramena faza vučenja prestaje i prelazi se na sledeću.

Faza recovery ili vraćanje na početak zaveslaja je kod  prsnog aktivna i veoma važna faza jer se ovde može drastično smanjiti otpor vode i održati brzina plivanja. Odmah nakon pull-a ruke se što brže skupljaju ispod grudi i eksplozivnim pokretom ispucavaju pravo napred.

Povezane objave