program

Plan rada škole
U klubu Beoswim mozete birati sledeće programe:
-OBUKA NEPLIVAČA se radi sa decom od 4 do 12 godina
-Školu plivanja čine dva nivoa: Poluplivači i Plivači
-VODENA IGRAONICA je OBUKA NEPLIVAČA predviđena za decu uzrasta od 2.5 do 4 godine
-Treninzi u sali i na otvorenom
-Sportsko plivanje za decu svih uzrasta i takmičarsko plivanje
-Individualni treninzi plivanja

OBUKA NEPLIVAČA

Kako izgleda obuka neplivača?
Najpre se dete slobađa od eventualnog straha od vode. Kroz raznorazne igrice, priče i anegdote dete polako ulazi u vodu i navikava se na novu sredinu.
Zatim ide učenje osnova bezbednosti na bazenu i u vodi, pravila ponašanja pre, za vreme i posle treninga, a uporedo sa tim rade se i prve vežbe disanja i plutanja.
Kada je strah prevaziđen (ili ga nije ni bilo), stavlja se akcenat na samostalno plutanje i kliženje kroz vodu, sa sve više vežbi disanja kroz koje se dete polako navikava na ronjenje.

Na kraju obuke radimo skokove, tako da bi po završetku obuke neplivača svako dete trebalo da samostalno skoči u vodu sa ivice bazena, demonstrira održavanje na vodi u horizontalnom i vertikalnom položaju, „odvesla“ do ivice bazena (uglavnom koristeći zaveslaje nogama) i izađe iz vode. Napredni mogu čak i da zarone i izvuku predmet sa dna bazena.

Trajanje obuke neplivača:
Trajanje obuke je individualno i zavisi od motoričkih i psiho-fizičkih karakteristika svakog deteta. Iz dugogodišnje prakse se pokazalo da je 12 do 18 časova sasvim dovoljno da svako psiho-fizički zdravo dete “propliva”. Prateći program škole plivanja Beoswim, to odgovara vremenskom periodu od oko jednog do jednog i po meseca.
Po završetku obuke neplivača dete prelazi na sledeći nivo obuke a to je škola plivanja.
U čemu je razlika između škole plivanja i obuke neplivača?
U školu plivanja dolaze deca koja su već slobodna u vodi, samostalno se održavaju na površini vode i imaju bilo kakvu tehniku kretanja kroz vodu (plivanja).

RAD SA POLUPLIVAČIMA

Na ovom nivou obuke, dete uči specifične pokrete rukama i nogama (zaveslaje) kao delove plivačkih tehnika i uči koordinaciju pokreta sa disanjem. Primećuje se brza stabilizacija tehnike plivanja na stomaku i na leđima. Najpre se uči kraul, pa leđni kraul, pa prsni stil plivanja, ali ovo nije pravilo u sto od sto slučajeva, jer kao što je ranije navedeno, postoje razlike između karakteristika svakog deteta, pa se tako može desiti da dete najpre savlada tehniku leđni kraul, pa tek onda kraul ili prsno. Nije isključeno da dete na ovom nivou savlada i osnove plivanje tehnikom delfin, ail se zbog toga što je tehnika veoma fizički zahtevna obuka delfin stila ostavlja za kasnije.
Uči se tehnika startnog skoka na glavu, i ronjenje.
Na kraju ovog nivoa škole plivanja dete bi trebalo da ima stabilnu tehniku plivanja bar jedne (a uglavnom dve) tehnike na stomaku sa izdisajima u vodu i jedne tehnike plivanja na leđima.
Trajanje obuke:
Individualno, zavisi kako od karakteristika, tako i od uzrasta deteta, u praksi se pokazalo da je za usvajanje veština sa ovog nivoa obuke dovoljno između 25 i 40 časova (2-3 meseca).
Nakon završenog ovog dela škole plivanja, deca prelaze u stariju grupu.

PLIVAČI

Pošto je formirana stabilna tehnika plivanja na stomaku i leđima, vreme je za usavršavanje zaveslaja. Rade se posebne vežbe disanja, promene ritma plivanja, uče se različiti šabloni disanja za različite tehnike plivanja, podjednako su zastupljene sve četiri tehnike plivanja i u ovom periodu dete uz pomoć trenera otkriva koji stil plivanja mu najviše „leži“.
Uči se startni skok sa startnog bloka, školski okret, a na časovima plivanja su zastupljena takmičenja što veoma pogoduje razvoju takmičarskog duha i želje za nadmetanjem.
Trajanje:
Kao i kod prethodnih nivoa obuke, vreme trajanja ne možemo precizno definisati. Obuka traje sve dok deca ne usvoje sve četiri tehnike plivanja: kraul, leđni kraul, prsno i delfin. Može trajati od nekoliko meseci do čak nekoliko godina. U ovom procesu se izdvajaju najuporniji i najtalentovaniji i usmeravaju se dalje ka trenažnom-sportskom ili rekreativnom plivanju.

SPORTSKO PLIVANJE

Deca koja su u procesu obuke pokazala određene kvalitete i karakteristike na osnovu kojih se može pretpostaviti talenat za takmičarsko plivanje uvode se u trenažni proces koji za cilj ima maksimalan razvoj svih genetskih potencijala deteta.
Razvija se opšta i specifična izdržljivost, brzina, snaga i koordinacija, povećava se nedeljni broj treninga, uče se takmičarske tehnike plivanja sa svim elementima: start, podvodni, okret, finiš, prave se dugoročni planovi treninga za svako dete i deca učestvuju na takmičenjima.

REKREATIVNO PLIVANJE

Rekreativno plivanje je za sve one koji žele da treniraju i da plivanjem održavaju fizičku kondiciju, mišićni tonus i da napreduju u učenju plivačkih tehnika, ali ne žele (ili ne mogu) da se takmiče.
Deca, omladina, mladi i ljudi u zrelim godinama koji su prošli sve nivoe obuke plivanja (vladaju tehnikama plivanja) plivaju pod nadzorom stručnog trenera, i u zavisnosti od sopstvenih želja i preporuke trenera plivaju u režimu koji je za njih najoptimalniji.

INDIVIDUALNI TRENINZI

Ponekad je, iz nekog razloga, detetu teško da se uključi u rad grupe, ili mu je iz nekih drugih razloga potreban dodatni rad u formi individualnog treninga ili časa plivanja.
Individualni čas podrazumeva rad sa trenerom 1 na 1, tako da se program rada potpuno prilagodi pojedinačno svakom učeniku.
Prednosti ovakvog načina rada su mnoge: trener je svo vreme fokusiran na samo jednog učenika, što mu daje mogućnost da vidi i prepozna sve one detalje koje u radu sa grupom nije uvek moguće videti. Trener će prilagoditi trening u odnosu na nivo znanja, godine, pol, pa čak i karakter svakog učenika tako da iz njega izvuče maksimum za vreme svakog treninga provedenog na bazenu. U ovakvim uslovima učenik će napredovati značajno brže.
Ne postoji “pritisak grupe”, pa se deca koja su stidljiva brzo aktiviraju.
Ovakav način rada se preporučuje sve dotle dok učenik ne dostigne nivo sposobnosti koji mu omogućava da nesmetano prati rad grupe, nakon čega se priključuje svojoj uzrasnoj grupi i nastavlja treniranje po planu i program za taj uzrast.
Individualni treninzi su takođe preporučljivi i za starije neplivače – od tinejdžera do ljudi u zrelim godinama, koji nemaju mogućnosti da nauče da plivaju u klubovima , a žele da ovladaju plivačkim tehnikama.