Rotacija u Plivanju

od strane | феб 12, 2024 | Plivačke tehnike | 0 Komentara

Kada posmatramo ljudsko telo u prostoru, posmatramo ga kroz tri ravni i tri odgovarajuće prave. Svako naše kretanje se dešava u nekoj od ove tri ravni, a svaka rotacija ili okretanje dešava se oko neke od ove 3 ose.

 Ravni su:

Frontalna

Sagitalna i

Transferzalna

 Prave su takođe sa istim imenima.

 Rečnikom fizike, ravan i odgovarajuća prava stoje pod uglom od 90 stepeni.

(prava je normalna na ravan kada je normalna da dve prave koje pripadaju toj ravni koje se seku)

 Frontalna ravan deli telo na prednju i zadnju polovinu.

 Sagitalna ravan deli telo na levu i desnu polovinu

 Transferzalna ravan deli telo na gornju i donju polovinu.

 Prave (ose oko kojih rotiramo telo) koje su nama interesantne su

Transferzalna (stoji pod pravim uglom u odnosu na svoju ravan i zamislićemo je kao pravu liniju koja ide duž kičmenog stuba).

I Sagitalna (zamislićemo je kao pravu liniju koja nam prolazi kroz oba zgloba kuka)

 Npr,

Kada gimnastičar radi zvezdu, on je radi u transferzalnoj ravni, oko frontalna ose.

Kada radi kolut napred, kreće se opet u transferzalnoj ravni, ovog puta oko Sagitalna ose, a kada klizačica skoči u vis i radi piruetu kreće se u frontalnoj ravni, a rotira oko Transferzalne ose.

 U sportskoj terminologiji se ovo nekad pobrka pa se malo posvađamo oko toga kako se pravilno zove koja prava. Pošto ne želim da uzimam posao nastavnicima fizike već da što slikovitije i bolje objasnim kretanje prilikom plivanja, koristićemo opisne nazive za ose oko kojih se vrši rotacija prilikom plivanja i da bi svima bilo jasno o čemu govorimo, osu koju smo zamislili da ide kroz kičmeni stub zvaćemo uzdužna, a osu koju smo zamislili da ide kroz kukove zvaćemo poprečna.

 Dakle,

 U plivanju imamo 2 vrste rotacije trupa :

Rotaciju oko uzdužne ose kod tehnika kraul i leđno

Rotaciju oko poprečne ose kod tehnika delfin i prsno.

Povezane objave